Londra Düştü: Brexit’in Sosyal Psikolojisi Hakkında Kısa Bir Not

Doğan Kökdemir Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Ankara – Turkiye e-posta: dogan@kokdemir.info M. Night Shylaman’ın 2004 yılında vizyona giren The Village…

Continue Reading →